Оцінка регіональних процесів формування соціально­економічної безпеки

Автор: 
Антошкін В. К.


УДК 330.131.7

Анотація. У статті розглядаються питання оцінки регіональних процесів формування соціально-економічної безпеки. На основі аналізу розроблені висновки та пропозиції із вдосконалення регулюючих інструментів регулювання економіки регіону.

Ключові слова: регіональна економіка, соціально-економічна безпека, глобалізаційні процеси, стратегія.

Summary. The article deals with the evaluation of regional processes in the formation of socio-economic security. On the basis of the analysis developed conclusions and suggestions for improvement of the regulatory instruments of the region’s economy.

Key words: regional economy, socio-economic security, globalising world or processes, strategy.

Антошкін Вадим Костянтинович, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.


Антошкін В. К. Оцінка регіональних процесів формування соціально­економічної безпеки / Антошкін В. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.111-115.


Файл статьи: