Особливості подання фінансової звітності фізичними особами­підприємцями на спрощеній системі оподаткування (І та ІІ груп)

Автор: 
Колесник Н. В.


УДК 658.14/.17

Анотація. У статті розглянуто особливості подання фінансової звітності фізичними особами-підприємцями (далі — ФОП) на спрощеній системі оподаткування (І та ІІ груп) в умовах трансформаційної економіки, а також новації, пов’язані з поданням фінансової звітності ФОП в електронному варіанті з використання сучасного програмного забезпечення, електронних сертифікатів, цифрових підписів та печаток.

Ключові слова: фінансова звітність, фізичні особи-підприємці, електронна печатка, цифровий підпис, єдиний податок.

Summary. In the article the peculiarities of presentation of the financial statements of physical personsentrepreneurs on the simplified taxation system (I and II groups) in terms of transformation of the economy, and innovations related to presentation of financial statements in electronic form with the use of modern software, digital certificates, digital signatures and seals.

Key words: financial statements, physical persons-entrepreneurs, e-print, digital signature, single tax.

Колесник Наталiя В’ячеславівна, асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: облік і аудит дебіторської заборгованості.


Колесник Н. В. Особливості подання фінансової звітності фізичними особами­підприємцями на спрощеній системі оподаткування (І та ІІ груп) / Колесник Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.144-147.


Файл статьи: