Освіта як суспільне благо

Автор: 
Польцин Ян

УДК 33.37.015.6

Анотація.
У статті наведено основні визначення та розподіл суспільних благ. Це вказує на переваги індуктивних ефектів освіти на суспільство і обґрунтовує ставлення до освіти як до суспільного блага. У той же час виявляється необхідність вжиття заходів щодо поліпшення економізації освіти. Основною метою цих заходів має стати підвищення ефективності використання бюджетних коштів, виділених на освітню діяльність.

Ключові слова:
суспільне благо, освіта, економізація освіти.

Summary.
The paper presents the main definitions and the distribution of public goods. It points to benefits of inductive effects of education on society and justifies the treatment of education as a public good. At the same time, the need for measures to improve the economization of education is highlighted. The main objective of these measures should be to improve the efficiency of budgetary funds allocated to educational activities.

Key words:
public good, education, economization of education.

Польцин Ян,
доцент, науковий працівник Державної вищої професійної школи ім. Станіслава Сташіца в Пілі, виконувач обов’язків директора Інституту економіки. Доктор економічних наук, доктор сільськогосподарських наук, Державна вища
професійна школа в Пилі ім. Станіслава Сташица.

вул. Подхоронжих, 10; 64–920 Піла, Польща.

Наукові інтереси:
економіка освіти, людський капітал, управління освітою.
Польцин Ян Освіта як суспільне благо / Польцин Ян // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.32-35.

Файл статьи: