Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні

Автор: 
Заюков І. В.
Автор: 
Стахов О. Я.


УДК 331.522.4

Анотація. Досліджено проблему зайнятості такої соціально незахищеної категорії населення, як інваліди. З’ясовано, що створення нових робочих місць і залучення інвалідів до самозайності можна досягнути за рахунок використання механізмів соціального діалогу і соціальної відповідальності. Запропоновано рекомендації щодо підвищення рівня зайнятості інвалідів.

Ключові слова: соціальний захист, зайнятість інвалідів, працездатність, соціальний діалог, соціальна відповідальність, дистанційна робота.

Summary. The problem of employment of disabled people was investigated. The creation of new job sand self — recruitments of disabled people is possible of social dialogue and social responsibilities are used. It was recommended how to rise up the level of employment of disabled people.

Key words: social protection, employment of disabled people, social dialogue, social responsibility, distance work.

Заюков Іван Вікторович, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету, кандидат економічних наук, доцент.

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 71, кв. 18.

Наукові інтереси: охорона праці.


Заюков І. В. Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні / Заюков І. В., Стахов О. Я. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.127-132.


Файл статьи: