Реструктуризація підприємств санаторно­курортного комплексу в умовах конкуренції

Автор: 
Фролова Г. І.


УДК 338.121:711.455

Анотація. У статті визначено основні тенденції розвитку підприємств санаторно-курортного типу, систематизовано основні негативні аспекти їхнього функціонування та окреслено ключові напрями необхідних змін. Узагальнено теоретичні основи щодо визначення сутності та напрямків реструктуризації підприємств та особливості її проведення для підприємств санаторно-курортного комплексу. Запропоновано механізм реструктуризації підприємств санаторно-курортного комплексу, який побудовано на підставі аспектної композиції та який включає визначення виду, напрямків, методів, засобів її проведення.

Ключові слова: санаторно-курортний комплекс, конкурентоспроможність, стратегічне управління, реструктуризація.

Summary. The author outlined the major trends of the resort complex development and systematized the main negative aspects in their operations as also notified the key areas of necessary changes. Theoretical basis implemented in the resort complex restructuring are summarized and the trends of their development are presented in the article. The mechanism of an enterprise restructuring is proposed by the author that should be done through the right selection of methods and means implemented in.

Key words: resort complex, competitive strategic management, restructuring.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні фактори розвитку регіону.


Фролова Г. І. Реструктуризація підприємств санаторно­курортного комплексу в умовах конкуренції / Фролова Г. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.103-107.


Файл статьи: