Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах

Автор: 
Нестеренко С. А.


УДК 631.14:636.4

Анотація. У статті розглянуто та узагальнено теоретико-методичні аспекти економічної ефективності виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах. Встановлено основні внутрішні та зовнішні чинники ефективності функціонування підприємств з виробництва свинини в Україні. Визначено та доповнено систему показників економічної ефективності виробництва свинини.

Ключові слова: свинарство, ринок, сільськогосподарське підприємство, споживання, державне регулювання, економічна ефективність, інвестиції.

Summary. The theoretical and methodological aspects of economic efficiency of pork production in agricultural enterprises are considered and generalized. The key internal and external factors of efficiency of enterprises’ functioning of pork production in Ukraine are defined. In addition, the indicators’ system of economic efficiency of pork production is defined and complemented.

Key words: swine-breeding, market, agricultural enterprise, consumption, state regulation, economic efficiency, investments.

Нестеренко Світлана Анатоліївна, завідувач кафедри організації та управління соціально-економічними системами Таврійського державного агротехнологічного університету, доктор економічних наук, доцент.

72319, м. Мелітополь, вул. Фучіка, 35/90.

Наукові інтереси: управління конкурентоспроможністю підприємств.


Нестеренко С. А. Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах / Нестеренко С. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.80-86.


Файл статьи: