Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості

Автор: 
Бойко Є. О.
Автор: 
Решетнік Р. С.


УДК 330.2:338

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Особливу увагу приділено типізації стратегій міжнародної конкуренції. Окрема увага приділена етапам управління на підприємстві при розробці стратегії конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Досліджено сучасні проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості. Запропоновано шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств харчової промисловості.

Ключові слова: конкуренція, міжнародна конкурентоспроможність, харчова промисловість, переробні підприємства, ринки збуту, експорт.

Summary. In the article the theoretical aspects of the international competitiveness of enterprises. Particular attention is paid to typing strategies of international competition. Special attention is paid to the company management stages in the development strategy of external competitiveness. The modern management issues of international competitiveness of domestic processing food industry. Ways of improving the international competitiveness of the domestic food industry.

Key words: competition, international competitiveness, food industry, processors, markets and exports.

Бойко Євгенія Олександрівна, доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, кандидат економічних наук.

35030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 14, кв. 92.

Наукові інтереси: сталий розвиток національної економіки, міжнародна конкурентоспроможність.


Бойко Є. О. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості / Бойко Є. О., Решетнік Р. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.50-54.


Файл статьи: