Специфіка управління та розвиток підприємств сфери послуг

Автор: 
Пелішенко В. П.


УДК 911.338.48

Анотація. У статті проаналізована структура рекреаційно-оздоровчої сфери та виявлені основні проблеми управління рекреаційно-туристичними підприємствами на державному та галузевому рівнях, а також названі причини негативних факторів впливу на управління рекреаційно-туристичними підприємствами.

Ключові слова: сфера послуг, рекреаційно-оздоровча сфера, рекреаційно-туристичні підприємства.

Summary. The article analyzed the structure of entertainment and recreational sector and identified the main problems of management of recreation and tourism enterprises at the national and sectoral levels, as well as the reasons mentioned negative factors influence the management of recreational and tourist enterprises.

Key words: Business services, recreation and wellness area, recreational and tourist enterprises.

Пелішенко Валентин Павлович, професор кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: маркетингова та інноваційно-інвестиційна діяльність.


Пелішенко В. П. Специфіка управління та розвиток підприємств сфери послуг / Пелішенко В. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.90-94.


Файл статьи: