Сутність та особливості понятійного забезпечення функціонування рекреаційно­оздоровчих комплексів

Автор: 
Солодовник Ю. О.

УДК 332.146.2

Анотація.
У статті на основі теоретичного аналізу наукових підходів та їх узагальнення систематизовано теоретико-методичні засади функціонування рекреаційно-оздоровчих комплексів у національній економіці, вдосконалено поняття рекреаційно-оздоровчого комплексу.

Ключові слова:
державне регулювання рекреаційної сфери, туризм, туристична сфера.

Summary.
On the basis of theoretical analysis of scientific approaches and their generalization systematized theoretical and methodological bases of functioning of entertainment and recreational facilities in the national economy, refined the concept of recreation and wellness center.

Key words:
state regulation of recreational areas, tourism, tourist industry.

Солодовник Юлія Олексіївна,
доцент кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
соціально-економічні програми розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу Приазовського регіону.
Солодовник Ю. О. Сутність та особливості понятійного забезпечення функціонування рекреаційно­оздоровчих комплексів / Солодовник Ю. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.39-42.

Файл статьи: