Участь корпоративних агроформувань у вирішенні соціальних проблем села

Автор: 
Рунчева Н. В.


УДК 352.075

Анотація. Проаналізовано основні аспекти формування агрохолдингизації у соціальних сферах. Виокремлено форми і напрями участі корпоративних структур у функціонуванні соціального середовища в сільських населених пунктах.

Ключові слова: інфраструктура, агрохолдинг, ринок праці, безробіття, місцеве самоврядування.

Summary. Analyzed the main aspects of the formation agroholdings social spheres. Selected forms and directions of the participation of corporate structures in the functioning of the social environment in rural communities.

Key words: infrastructure development, labour market, unemployment, local government.

Рунчева Наталя Вікторівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: корпоративне управління економіки сільського господарства на регіональному рівні.


Рунчева Н. В. Участь корпоративних агроформувань у вирішенні соціальних проблем села / Рунчева Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.36-38.


Файл статьи: