Державне регулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення

Автор: 
Горпинич О. В.

УДК 332.349.4

Анотація.
Розвиток сталого землекористування як основи стабілізації економіки не тільки агропромислового комплексу, але й усієї національної економіки

нашої країни має важливе значення. Враховуючи найвищу питому вагу у структурі земельного фонду земель сільськогосподарського призначення, саме

цим землям необхідно приділяти найбільше уваги з позицій економіки та екології.

Ключові слова:
землі сільськогосподарського призначення, рекультивація земель, ерозія, підтоплення, заболочення, вторинне засолення, ущільнення, закислення

земель, стале землекористування.

Summary.
The development of sustainable land use as the basis of economic stabilization of not only agricultury complex but also the entire national

economy of our country is essential. Considering the highest share in the structure of the land fund of agricultural land, we should give the

most attention to these lands from the standpoint of economy and ecology.

Key words:
agricultural lands, land reclamation, erosion, flooding, waterlogging, salinization, compaction, acidification of land, sustainable land use.

Горпинич Оксана Володимирівна,
доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства.Горпинич О. В. Державне регулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення / Горпинич О. В. // Вісник Бердянського

університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.23-25.

Файл статьи: