Дистанційна форма реалізації освітніх програм в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці

Автор: 
Федотова Т. А.
Автор: 
Антоненко С. О.
Автор: 
Морілов М. В.

УДК 378

Анотація.
Доведена ефективність дистанційної форми навчання, визначено її основні переваги. Зазначено передумови для навчання за дистанційною формою.

Проаналізовано процес використання дистанційної системи на базі платформи Moodle та основні елементи, що забезпечують цей процес.

Ключові слова:
інтернаціоналізація освіти, мережеве навчання, дистанційна форма, освітня програма, підготовка фахівців.

Summary.
Proven efficiency of distance learning, specifically its main advantages. The preconditions for learning distance learning. Analyzed the

process of using a remote system based on the Moodle platform and provides the basic elements of this process.

Key words:
internationalization of education, network education, distance form, educational program, training.

Федотова Тетяна Анатоліївна,
доцент кафедри економіки і управління національним господарством Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, кандидат

економічних наук, доцент.

49081, м. Дніпропетровськ, вул. Тьоміна, 10/2.

Наукові інтереси:
ринок праці, соціальнотрудові відносини, зайнятість, безробіття, трудові ресурси.Федотова Т. А. Дистанційна форма реалізації освітніх програм в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці / Федотова Т. А., Антоненко С. О., Морілов М. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.101-105.

Файл статьи: