Фактори, що формують корпоративну культуру

Автор: 
Міхов Л. І.
Автор: 
Пєтков О. С.

УДК 331.1:658.3

Анотація.
У статті розглядаються фактори, що формують корпоративну культуру, проведено аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на корпоративну

культуру.

Ключові слова:
корпоративна культура, національна культура, внутрішня політика, глобалізація, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище.

Summary.
The article examines the factors that shape corporate culture, the analysis of external and internal factors influencing the corporate culture.

Key words:
corporate culture, national culture, domestic policy, globalization, internal environment, external environment.

Міхов Леонід Іванович,
професор кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
удосконалення матеріального стимулювання робітників в сільському господарстві.Міхов Л. І. Фактори, що формують корпоративну культуру / Міхов Л. І., Пєтков О. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.69-74.

Файл статьи: