Концепція управління відтворювальним процесом оборотних засобів сільськогосподарських підприємств

Автор: 
Пужай­-Череда А. М.

УДК 330.142.13:631.11 (043)

Анотація.
У статті розроблено теоретичний підхід до відпрацювання концепції відтворення оборотних засобів, яка повинна передбачати забезпечення

керівництва сільськогосподарського підприємства оперативною та релевантною інформацією для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова:
концепція, управління, відтворення, інформація, оборотні засоби, сільськогосподарські підприємства, сфера виробництва, сфера обігу.

Summary.
In the article the theoretical approach to working out the concept of reproduction of working capital which should include providing guidance

agricultural enterprise operational and relevant information for decisionmaking.

Key words:
concept, management, playback, information, working capital, agricultural enterprises, manufacturing, field treatment.

Пужай-Череда Анна Михайлівна,
аспірант кафедри економіки підприємства Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
управління оборотними засобами сільськогосподарських підприємств.Пужай­Череда А. М. Концепція управління відтворювальним процесом оборотних засобів сільськогосподарських підприємств / Пужай­Череда А. М. //

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.64-68.

Файл статьи: