Логістичні концепції на підприємствах масложирової галузі

Автор: 
Бритвєнко А. С.

УДК 338.439

Анотація.
У статті розглянуто поширені інтегровані логістичні концепції на прикладі провідних зарубіжних фірм і транснаціональних корпорацій та наведено

приклади створення власної логістичної системи.

Ключові слова:
логістика, логістичні системи, масложирова галузь, харчова промисловість.

Summary.
The article common integrated logistic concepts on the example of leading foreign firms and transnational corporations and examples of creating

their own logistics system.

Key words:
logistics, logistics system, oil industry, food industry.

Бритвєнко Анастасія Сергіївна,
доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
економіка й управління аграрних та переробних підприємствБритвєнко А. С. Логістичні концепції на підприємствах масложирової галузі / Бритвєнко А. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.43-46.

Файл статьи: