Особливості функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні в сучасних умовах

Автор: 
Колесник Н. В.

УДК 336.226.111

Анотація.
У статті розглянуто особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування в Україні, та

визначено основні напрями його удосконалення.

Ключові слова:
податки, фізичні особи-підприємці, єдиний податок, спрощена система оподаткування, доход.

Summary.
In the article the features of taxation of individual entrepreneurs working under the simplified taxation in Ukraine and the main directions of

its improvement.

Key words:
taxes, individual entrepreneurs, a single tax system simplified tax income.

Колесник Наталiя В’ячеславівна,
асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
облік і аудит дебіторської заборгованості.Колесник Н. В. Особливості функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні в сучасних умовах / Колесник Н. В. // Вісник Бердянського

університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.106-109.

Файл статьи: