Особливості сучасних систем управління персоналом та їх ефективність

Автор: 
Сільченко І. А.

УДК 331.101.3

Анотація.
Досліджено основні аспекти сучасних систем управління персоналом підприємства. Розглянуто інноваційні принципи формування системи управління та

оцінка ефективності системи управління персоналом підприємства.

Ключові слова:
персонал, система управління персоналом, ефективність персоналу, фрілансер, коучінг, інноваційні принципи.

Summary.
The basic aspects of modern control system by the personnel of enterprise are investigational. Innovative principles of forming of control

system and estimation of efficiency of control system by the personnel of enterprise are considered.

Key words:
lpersonnel, control system by a personnel, efficiency of personnel, frilanser, kouching, innovative principles.

Сільченко Ірина Анатоліївна,
старший викладач кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
економіка й організація інноваційної діяльності підприємства.Сільченко І. А. Особливості сучасних систем управління персоналом та їх ефективність / Сільченко І. А. // Вісник Бердянського університету

менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.91-95.

Файл статьи: