Підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу у розвитку підприємств сфери послуг

Автор: 
Пелішенко В. П.

УДК 33:338

Анотація.
У статті систематизовано підходи науковців та практиків щодо концепції інтелектуального капіталу, визначено шляхи підвищення ефективності

використання інтелектуального капіталу підприємств сфер послуг. Трактування відомих теоретичних положень дало підставу визначити авторське

бачення поняття «інтелектуальний капітал підприємств сфери послуг».

Ключові слова:
інтелектуальний капітал, людський капітал, інтелектуальні складові людського капіталу, підприємства сфери послуг.

Summary.
Іn article systematic approaches of scholars and practitioners about the concept of intellectual capital; identify ways to improve the

efficiency of intellectual capital of enterprises in the service sectors. Interpretation of the well-known theoretical propositions has given

the basis to determine the author’s vision of the concept of «intellectual
capital of the enterprises of sphere of services».

Key words:
intellectual capital, human capital, intellectual components of human capital, enterprise services.

Пелішенко Валентин Павлович,
професор кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
маркетингова та інноваційно-інвестиційна діяльність.Пелішенко В. П. Підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу у розвитку підприємств сфери послуг / Пелішенко В. П. // Вісник

Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.74-80.

Файл статьи: