Рейтинги вищих навчальних закладів у міжнародних і національних порівняннях (Частина ІІ)

Автор: 
Антошкіна Л. І.
Автор: 
Вісящев В. А.

УДК 339.976.2

Анотація.
Поставлено і обґрунтовано проблему мінімізації суб’єктивних початків при розрахунку рейтингів ВНЗ, що дозволить створити об’єктивну основу для

оцінки їхньої діяльності з боку держави і суспільства, а також більш справедливо навести їх в міжнародних порівняннях.

Ключові слова:
вищі навчальні заклади, державне регулювання ринку освітніх послуг, концепція побудови методології розрахунку рейтингів ВНЗ.

Summary.
Author raises and substantiates the issue of minimization of subjective factors in determination of rankings of higher education institutions.

This will allow for creation of an objective system for evaluating the institutions’ operations from the government and society’s standpoint,

as well as them comparable on an international scale.

Key words:
higher education institutions, government regulation of educational services, the concept of construction methodology for calculating the

rankings of universities.

Антошкіна Лідія Іванівна,
ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Вісящев Володимир Андрійович,
завідувач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
управління проектами, стратегічне управління підприємством, ресурсне забезпечення управління національним господарством.Антошкіна Л. І. Рейтинги вищих навчальних закладів у міжнародних і національних порівняннях (Частина ІІ) / Антошкіна Л. І., Вісящев В. А. //

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.9-16.

Файл статьи: