Роль місцевого самоврядування у сталому розвитку сільських територій

Автор: 
Клименко А. А.

УДК 336.14:352

Анотація.
У статті розкрито основні проблеми розвитку сільських територій, які потребують їх невідкладного вирішення. Адже ці території мають чималі

ресурси і потенціал для сталого розвитку села. Головним фактором для формування розвитку сільських територій слугують органи місцевого

самоврядування.

Ключові слова:
інтерактивне планування, інформатизація, місцеве самоврядування, пільгове кредитування, ринковий збір, сталий розвиток.

Summary.
In the article the basic problems of rural areas are discovered which the urgent solutions. These areas have a lot of resources and the

potential for sustainable rural development. The main factor for the formation of rural development serve local governments.

Key words:
interactive planning, information, local government, preferential loans, market fee, sustainable development.

Клименко Анна Анатоліївна,
доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
регіональні стратегії управління сталим розвитком аграрного ринку.Клименко А. А. Роль місцевого самоврядування у сталому розвитку сільських територій / Клименко А. А. // Вісник Бердянського університету

менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.26-30.

Файл статьи: