Системний аналіз в методології дослідження державного регулювання соціального захисту

Автор: 
Трофимов А. В.

УДК 351:332:331.5

Анотація.
Стаття присвячена обґрунтуванню науково-методологічних засад застосування системного методу в дослідженні державного регулювання соціального

захисту. До головних елементів структурних ланок системи регулювання соціального захисту населення віднесено спеціалізовані органи управління
соціальним забезпеченням, соціальним страхуванням, соціальним обслуговуванням та соціальною допомогою. Взаємодіючи з органами влади і

управління інших регуляторних систем, вони утворюють єдине ціле, розвиток якого вже визначається зовнішніми умовами, насамперед, загальною

стратегією соціальної політики держави.

Ключові слова:
державне управління, соціальна сфера, системний аналіз.

Summary.
The article is devoted to the justification of scientific and methodological foundations of the systematic method in the research of state

regulation of social protection. The main elements of the structural components of the system of regulation of social protection are: the

specialized management bodies by social security, social insurance, social services and social assistance. Interacting with the government and

other regulatory management systems, they form a whole, the development of which is determined by the external conditions, especially the

overall strategy of the social policy.

Key words:
public administration, social area, theory, analysis of the systems.

Трофимов Андрій Володимирович,
аспірант кафедри економіки підприємства Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
соціальна економіка, соціальна політика, державне регулювання.Трофимов А. В. Системний аналіз в методології дослідження державного регулювання соціального захисту / Трофимов А. В. // Вісник Бердянського

університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.95-101.

Файл статьи: