Стратегічні пріоритети розвитку туризму на регіональному рівні

Автор: 
Фролова Г. І.
Автор: 
Фролова В. Ю.

УДК 379.85

Анотація.
У статті визначена роль туризму та його вплив на суспільно-економічний розвиток регіону. Зазначено необхідність розвитку туризму на рівні

держави та регіонів. Проаналізовано туристичний потенціал Запорізької області. Визначено стратегічні пріоритети розвитку туризму, впровадження

яких позитивно позначиться на стимулюванні комплексного розвитку туристичного сектору України та його конкурентоспроможності.

Ключові слова:
розвиток туризму, туристичний регіон, стратегічні пріоритети, конкурентний статус, туристичний продукт.

Summary.
The article defines the role of tourism and its impact on socio-economic development of the region. The need for development of tourism in the

state is indicated and the tourism potential Zaporizka region is analyzed. The strategic priorities of tourism development are defined, the

implementation of which will impact positively on promoting the integrated development of the tourism sector of Ukraine and its

competitiveness.

Key words:
tourism development, tourist region, strategic priorities, competitive status, tourist product.

Фролова Галина Іванівна,
доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
інноваційно-інвестиційні фактори розвитку регіону

Фролова Валерія Юріївна,
доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
стратегічний маркетинг, конкурентоспроможність підприємств, конкурентні маркетингові стратегії.Фролова Г. І. Стратегічні пріоритети розвитку туризму на регіональному рівні / Фролова Г. І., Фролова В. Ю. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.80-86.

Файл статьи: