Стратегічний аналіз — чинник управління та прийняття рішень в діяльності аграрних підприємств

Автор: 
Олійник Т. І.
Автор: 
Олійник О. О.

УДК 331.338.45.65.012

Анотація.
У статті розкрито теоретичний підхід до запровадження інструментарію стратегічного аналізу в управлінні аграрним підприємством з метою

визначення впливу зовнішніх та внутрішніх економічних чинників на результативність прийняття рішень.

Ключові слова:
стратегічний аналіз, аграрне підприємство, інформація, діяльність, зовнішнє та внутрішнє середовище.

Summary.
In the article the theoretical approach to implementing strategic analysis tools in the management of agricultural enterprise for the purpose

of determining the impact of external and internal economic factors impact on decision-making.

Key words:
strategic analysis, agricultural enterprise, information activities, external and internal environment.

Олійник Тетяна Іванівна,
доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
управління діяльністю аграрних підприємств.

Олійник Олег Олександрович,
доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
управління діяльністю аграрних підприємств.Олійник Т. І. Стратегічний аналіз — чинник управління та прийняття рішень в діяльності аграрних підприємств / Олійник Т. І., Олійник О. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.52-55.

Файл статьи: