Людський капітал тваринництва: галузева специфіка

Автор: 
Мазуренко О.В.

 

 

УДК 331.336

Анотація. Вивчено результати наукових досліджень з питань формування та розвитку людського капіталу в аграрному виробництві. Визначено, що формування людського капіталу в тваринництві відбувається в складних умовах, під впливом цілого ряду негативних факторів, що значно уповільнює цей процес. Обґрунтовано напрями формування та розвитку людського капіталу галузі тваринництва з врахуванням галузевої специфіки.

Ключові слова: людський капітал, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, галузь тваринництва, галузева специфіка, кваліфікація.

 

Summary. The results of scientific research on the formation and development of human capital in agrarian production are studied. It is determined that the formation of human capital in animal husbandry occurs under difficult conditions, under the influence of a number of negative factors, which significantly slows down this process. The directions of formation and development of the human capital of the

Key words: human capital, innovation development, innovation, industry livestock, industry-specific qualification.

Файл статьи: