Демографические предпосылки формирования трудового потенциала Украины

Автор: 
Шило Е. М.

УДК 331.582:331.522

Аннотация. В статье освещены влияние демографических факторов на процесс формирования трудового потенциала страны; проанализировано современное состояние трудового потенциала Украины.

Ключевые слова: трудовой потенциал, факторы, формирование населения, депопуляция, здоровье.

Шило Катерина Михайлівна, асистент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: управління інноваційної діяльності, розвиток людського капіталу.

Шило Е. М. Демографические предпосылки формирования трудового потенциала Украины/ Е. М. Шило // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №2(14). — С. 110-116.

Файл статьи: