Метод ускоренной амортизации — источник возобновления основных средств аграрного производства

Автор: 
Олейник Т. И.

УДК 631.330.31

Аннотация. В статье рассмотрена перспективность метода ускоренной амортизации для формирования внутренних источников финансирования процесса возобновления основных производственных средств аграрных товаропроизводителей.

Ключевые слова: амортизация, амортизационный фонд, обновление, основные средства, амортизационный поток, капиталовложения.

Олійник Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: розробка шляхів формування амортизаційного фонду підприємств.

Олейник Т. И. Метод ускоренной амортизации — источник возобновления основных средств аграрного производства/ Т. И. Олейник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №2(14). — С. 63-67.

Файл статьи: