Методы измерения теневой экономики

Автор: 
Антошкин В. К.

УДК 338.9.351.82

Аннотация. Обобщены некоторые дискуссионные подходы к оценке уровня теневой экономики по отношению к макроэкономическим показателям.

Ключевые слова: теневая экономика, макроэкономические показатели, мировая экономика, методология измерения теневой экономики.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант Науководослідного економічного інституту Міністерства економіки України. 01103, м. Київ103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.

Антошкин В. К. Методы измерения теневой экономики/ В.К. Антошкин // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №2(14).   — С. 18-23.

Файл статьи: