Особенности формирования информационно-аналитической системы управления процессом развития на региональном уровне

Автор: 
Комелина О. В.
Автор: 
Фурсова Н. А.

УДК 332.143

Аннотация. В статье обоснована необходимость построения информационноаналитической системы управления процессом развития на региональном уровне, определены принципы ее создания и задачи, которые она должна решать в целях совершенствования системы управления.

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, информатизация, информационное пространство, развитие региона, современные информационные технологии.

Комеліна Ольга Володимирівна, вчений секретар Полтавського національного технічного університету, доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки, доктор економічних наук, доцент. 36011, м. Полтава, прт Першотравневий, 24.

Наукові інтереси: інноваційноінвестиційні проблеми регіонального розвитку.

Комелина О. В. Особенности формирования информационно-аналитической системы управления процессом развития на региональном уровне/ О. В. Комелина, Н. А.  Фурсова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №2(14). — С. 79-82.

Файл статьи: