Проблемы формирования стратегии развития регионов в условиях трансформации экономики

Автор: 
Калина Л. М.

УДК 338.24

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования стратегии развития регионов, основные препятствия эффективному развитию регионов Украины, предложены основные направления усовершенствования государственной политики стратегии развития региональных экономических систем.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое планированние, региональное развитие, регион, государственная политика.

Каліна Леонід Михайлович, доцент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: реструктуризація галузі промислових підприємств в умовах розвитку і стабілізації економіки України.

Калина Л. М. Проблемы формирования стратегии развития регионов в условиях трансформации экономики/ Л. М. Калина // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №2(14). — С. 74-79.

Файл статьи: