Проблемы функционирования и перспективы развития инвестиционного рынка в Украине

Автор: 
Горячая О. Л.

УДК 330.322.012

Аннотация. Статья посвящена проблеме функционирования инвестиционного рынка Украины и направлениям улучшения инвестиционного климата в государстве.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный рынок, прямые иностранные инвестиции, депозиты, портфельные инвестиции, капитальные вложения.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: фінансові послуги,фінансові ринки, фінансові посередники, інвестицій на діяльність.

Горячая О. Л. Проблемы функционирования и перспективы развития инвестиционного рынка в Украине/ О. Л. Горячая // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №2(14). — С. 117-121.

Файл статьи: