Управление научным сектором в условиях глобализации: концептуальные замечания

Автор: 
Белозубенко В. С.

УДК 007:378:339

Аннотация. В статье сформулированы новые положения относительно управления научным сектором в условиях глобализации. Учтены основные изменения в его функционировании, которые обусловлены глобализационными процессами.

Ключевые слова: научный сектор, глобализация, адаптация, социальное управление, демократизация коммуникаций.

Білозубенко Володимир Станіславович, доцент кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла ТуганБарановського, кандидат економічних наук, доцент. 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 44, кв. 2.

Наукові інтереси: міжнародне науковотехнічне співробітництво, дослідження національних інноваційних ситем, науковотехнічна інтеграція країн.

Белозубенко В. С. Управление научным сектором в условиях глобализации: концептуальные замечания/ В. С. Белозубенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №2(14). — С. 24-28.

Файл статьи: