ІНТЕГРАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ — ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Автор: 
Олійник О. О.

УДК 338.330.12

Анотація. У статті досліджено стан і перспективи розвитку інтеграції сільськогосподарських підприємств як чинник інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання.

Ключові слова: інвестиції, аграрний сектор економіки, сільське господарство, інтеграція, транснаціональна компанія, агрохолдинг.

Summary. The state and prospects of development of agricultural enterprises integration are researchedas a factor of investment attractiveness the sector of economy in the market conditions.

Key words: investments, agrarian sector of economy, agriculture, integration, transnational company, agro holding.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри обліку, аналізу й аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: становлення та розвиток консолідованого обліку в агробізнесі.

О. О. Олійник ІНТЕГРАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ —ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ/О. О. Олійник //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.103—107.

Файл статьи: