ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ І ПЕРСОНАЛОМ

Автор: 
Ковальов В. М.
Автор: 
Яковлєва Ю. В.

УДК 65.011.12

Анотація. У статті запропоновано методологічний підхід до оцінки ефективності економічних методів управління підприємствами і персоналом з використанням інтегрального показника і методів системного аналізу.

Ключові слова: методи управління, економічні методи управління, інтегральна оцінка, системний підхід, ефективність системи управління.

Summary. In the article a methodological hike is offered to the estimation of efficiency of economic methods of management enterprises and personnel with the use of integral index and methods of analysis of the systems.

Key words: management methods, economic methods of management, integral estimation, approach of the systems, efficiency of control system.

Ковальов Валерій Миколайович, завідувач кафедри економіки підприємств і менеджменту ДВНЗ Навчально-науковий, професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії МОНМС України, м. Артемівськ. 84545, Україна, Донецька обл., м. Соледар, вул. Чернишевського, 3.

Наукові інтереси: стимулювання і нормування праці, управління персоналом, людський капітал, трудовий потенціал.

В. М. Ковальов, Ю. В. Яковлєва ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ І ПЕРСОНАЛОМ / В. М. Ковальов, Ю. В. Яковлєва //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.84—88.

Файл статьи: