МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ПАРАЛЕЛЬНИХ МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автор: 
Курова Т. Г.

УДК 338.48

Анотація. У статті досліджується використання моделі розрахунку паралельних місць для туристичного комплексу, розраховано необхідну кількість номерів для прийняття заявок.

Ключові слова: розподіл Пуассона, теорія масового обслуговування, математичне сподівання.

Summary. In this article we investigate the use of the model of calculation parallel places for tourist sector and the required number of rooms designed to take incoming requests is searched.

Key words: Рoisson distribution, mass service theory, mathematic expectation.

Курова Тетяна Григорівна, асистент кафедри математики і математичних методів в економіці Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моделі в економіці.

Т. Г. Курова МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ПАРАЛЕЛЬНИХ МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ / Т. Г. Курова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.49—51.

Файл статьи: