МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ З ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор: 
Олійник Т. І.

УДК 65:43.338

Анотація. У статті розглянуто концепцію мотиваційного механізму прийняття управлінського рішення з оновлення основних засобів аграрного виробництва, яка сприятиме підвищенню результативності виробничої діяльності товаровиробників.

Ключові слова: оновлення, основні засоби, мотивація, управління, методи управління, цілі управління.

Summary. In the article the conception of motivational mechanism of acceptance of administrative decision is considered from updating of the fixed assets of agrarian production, which will assist the increase of effectiveness of productive activity of commodity producers.

Key words: updating, fixed assets, motivation, management, management methods, whole managements.

Олійник Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: розробка шляхів формування амортизаційного фонду підприємств.

Т. І. Олійник НОВЫЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ З ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА/Т. І. Олійник //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.108—111.

Файл статьи: