НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Ганганов В. М.
Автор: 
Рунчева А. С.

УДК 336.717.330

Анотація. У статті розглянуті напрями стратегічного управління харчових і переробних підприємств із метою підвищення ефективності їхньої діяльності. Особливе значення надається реструктуризації як засобу збільшення капіталізації, інвестицій та інновацій в організації виробництва продуктів харчування.

Ключові слова: харчові та переробні підприємства, стратегічне управління, напрями, реструктуризація, ефективність, модернізація.

Summary. The article deals with areas of strategic management and food processing companies to improve the efficiency of the ninth. Of particular importance is restructuring as a means of increasing the capitalization of investment and innovation in the organization of food production.

Key words: food processing enterprises, strategic management, direction, restructuring, efficiency and modernization.

Рунчева Наталя Вікторівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу й аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: механізм відтворення основного капіталу підприємств.

Ганганов В. М., Рунчева А. С. НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ / В. М. Ганганов, А. С. Рунчева //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.34—36.

Файл статьи: