НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

Автор: 
Міхов Л. І.

УДК 330.15

Анотація. У статті висвітлено позитивні й негативні чинники, притаманні вітчизняному організаційно-економічному механізму регулювання цін у природних монополіях з особливим приділенням уваги головним факторам впливу щодо їх удосконалення.

Ключові слова: природні монополії, суб’єкти господарювання, регулювання цін, енергетика, транспорт, реструктуризація, конкуренція, реформи, державне регулювання.

Summary. This article discusses the positive and negative factors inherent in the domestic organizational and economic mechanism of price regulation in natural monopolies with special attention given to the impact of the main factors for their improvement.

Key words: natural monopolies, subjects of management, price regulation, energy, transport, restructuring, competition, reforms, government regulation.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві.

Міхов Л. І. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ / Л. І. Міхов //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.50—56.

 

Файл статьи: