НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Автор: 
Єлісєєнко О. В.

УДК 338.242.2.42:621

Анотація. У статті сформульовано основні етапи тактичного рівня планування конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано механізм підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства ы розглянуто процес його функціонування.

Ключові слова: конкурентне середовище, конкурентоспроможність, конкурентна політика, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, виробництво, машинобудування, машинобудівна продукція.

Summary. The basic stages of planning at the tactical level ofcompetitiveness of enterprises have been formulated in the thesis. A mechanism for enhancing the competitiveness ofthe machine building enterprise was proposed and the process of its operation was considered.

Key words: competitive environment, competition, competitive policy, competitiveness of enterprise, competitiveness of products, production, engineering industry, engineering products.

Єлісєєнко Олена Володимирівна, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Бердянського університету менеджментуі бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах світового господарства.

Єлісєєнко О. В.  НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ / О. В. Єлісєєнко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.70—74.

Файл статьи: