НОВЫЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Автор: 
Колєнченко Л. П.

УДК 641.07

Анотація. У статті досліджено сутність інформаційного забезпечення маркетингового управління на ринку посередницьких послуг. Обґрунтовується важливість участі посередників у процесі маркетингового управління, їх значення та принципи діяльності на сучасному етапі розвитку української економіки.

Ключові слова: інформаційна система управління, маркетингова система, посередники, ринок посередницьких послуг.

Summary. In article the essence of information support of marketing management in the market of intermediary services is investigated. Importance of participation of intermediaries in the course of marketing management, their value and activity principles at the present stage of development of the Ukrainian economy is caused.

Key words: information control system, marketing system, intermediaries, the market of intermediary services.

Колєнченко Людмила Петрівна, асистент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: значення маркетингової інформаційної системи у діяльності промислових підприємств Північного Приазов’я.

Л. П. Колєнченко  НОВЫЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА / Л. П. Колєнченко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.88—92.

Файл статьи: