ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Автор: 
Ісаєва Т. М.

УДК 339.1

Анотація. У статті розглянуто сутність і роль збалансованої системи показників як інструмента реалізації стратегії підприємства, розроблено збалансовану систему показників для підприємства. Виділені основні етапи проведення оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства на основі застосування збалансованої системи показників. Розрахований вплив збалансованої системи показників на прибуток (дохід) підприємства з використанням кореляційно-регресійної моделі.

Ключеві слова: оцінка, ефективність, діяльність, підприємство, збалансована система показників, кореляційно-регресійна модель.

Ісаєва Тетяна Миколаївна, асистент кафедри математики і математичних методів в економіці Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моделі в економіці.

Т. М. Ісаєва ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ / Т. М. Ісаєва//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.79—84.

Файл статьи: