ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ

Автор: 
Рунчева Н. В.

УДК 336.717.330

Анотація. У статті розглянута організація і методика контролю екологічної діяльності на макроекономічному рівні, визначено суб’єкти й об’єкти Державної системи екологічного моніторингу довкілля.

Ключові слова: моніторинг, екологічний моніторинг, державний контроль, громадський контроль, виробничий контроль, екологічна експертиза.

Summary. The article deals with areas of strategic management and food processing companies to improve the efficiency of the ninth. Of particular importance is restructuring as a means of increasing the capitalization of investment and innovation in the organization of food production.

Key words: food processing enterprises, strategic management, direction, restructuring, efficiency and modernization.

Рунчева Наталя Вікторівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу й аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.071118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: механізм відтворення основного капіталу підприємств.

Н. В. Рунчева ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ / Н. В. Рунчева //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.140—144.

Файл статьи: