ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор: 
Гавриленко А. С.

УДК 336

Анотація. У статті розглядається питання проблем реформування житлово-комунального сектору в Україні та можливостей часткового їх вирішення. Звертається особлива увага на проблеми коммунального господарства в Україні та пропонуються можливі шляхи виходу із кризи, застосування яких є перспектив-нішим в умовах бюджетної децетралізації.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, бюджетна децентралізація, фінансово стабільна структура, місцеве самоврядування.

Summary. This article considers the aspects of problems of reforming of municipal sector in Ukraine and the possibilities of their partition considering. It was taken special look at the modern problems of municipal economy in Ukraine and it has been proposed the possible ways of coming out of the crisis, implementing of which is more seems to be more perspective in the conditions of budget decentralization.

Key words: utilities, budget decentralization, financially stable structure, the local authorities.

Гавриленко Ганна Сергіївна, аспірант Інституту законодавства ВР України. 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4.

Наукові інтереси: державне регулювання, фіскальна політика.

Гавриленко А. С. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ/ А. С. Гавриленко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.31—34.

Файл статьи: