ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Автор: 
Ігнатенко М. М.
Автор: 
Чупайленко О. А.

УДК 336.717.330

Анотація. У процесі розгляду сільськогосподарської кооперації на сучасному етапі важливе значення має аналіз умов для її розвитку. У ринковій системі господарювання необхідна активна політика держави щодо вдосконалення кооперативів, що є характерним для національних умов. Розроблені пропозиції із посилення державної підтримки щодо формування обслуговуючих кооперативів.

Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, аграрна політика, національні умови, обслуговуючі кооперативи, управління, ефективність.

Ігнатенко Микола Миколайович, доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат економічних наук, доцент. 01015, м. Київ, вул. І. Мазепи, 21.

Наукові інтереси: державне регулювання та підтримка аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації.

Ігнатенко М. М., Чупайленко О. А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ / М. М. Ігнатенко, О. А. Чупайленко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.45—48.

Файл статьи: