ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Горяча О. Л.

УДК 658.5

Анотація. У статті наведено підходи до визначення поняття «виробничий потенціал», методи його оцінки та аналізу. Визначено основні показники, що характеризують виробничий потенціал промислових підприємств.

Ключові слова: потенціал, виробничий потенціал, ресурси, підприємницький потенціал.

Summary. In the article approaches were brought to the determination of concept of «productive potential», methods of its estimation and analysis. There were cortained basic indexes that which characterize productive potential of industrial enterprises.

Key words: potential, productive potential, resources, enterprise potential.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: фінансові послуги, фінансові ринки, фінансові посередники, інвестиційна діяльність.

Горяча О. Л. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ / О. Л. Горяча//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.65—69.

Файл статьи: