ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ З БАНКАМИ В УКРАЇНІ

Автор: 
Єрмошенко А. М.

УДК 368.025.18

Анотація. У статті визначено показники оцінювання динаміки розвитку інтеграції страхових компаній з банками з точки зору створення механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україні.

Ключові слова: механізм інтеграції, інтеграція страхових компаній з банками, банківське страхування, показники оцінювання динаміки інтеграції.

Summary. The article defines indicators of integration evaluation in the context of formation of insurers and banks mechanism of integration in Ukraine.

Key words: mechanism of integration, integration of insurance companies and banks, bancassurance, indicators of integration evaluation.

Єрмошенко Анастасія Миколаївна, доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук. 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.

Наукові інтереси: проблеми інтеграції страхових організацій з комерційними банками.

А. М. Єрмошенко ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ З БАНКАМИ В УКРАЇНІ / А. М. Єрмошенко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.131—135.

Файл статьи: