ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ РИНКУ

Автор: 
Скляров Р. В.

УДК 001.4(338.242:346.543)

Анотація. У статті розглядається проблема вдосконалення понятійно-категоріального апарату економічної науки в питанні визначення й розмежування понять «державне регулювання ринкової економіки» і «державне управління ринковою економікою» на базі етимології та сутнісних відмінностей у значенні вказаних термінів.

Ключові слова: державне регулювання ринкової економіки, державне управління ринкової економіки, регулювання, управління.

Summary. This article discusses the problem of improving the conceptual and categorial apparatus of economic science on the definition and differentiation of the concepts of «state regulation of market economy» and «state management of market economy» based on etymology and the essential differences in the meaning of these terms.

Key words: state regulation of market economy, state management of market economy, regulation, management.

Скляров Роман Валерійович, аспірант Науково-дослідного економічного інституту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55, кв. 120.

Наукові інтереси: оподаткування, фінанси, державне регулювання економіки, кооперативна форма власності, безвідсоткова банківська система.

Р. В. Скляров ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ РИНКУ / Р. В. Скляров //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.56—60.

Файл статьи: