РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор: 
П’ятак І. В.

УДК 332.012.64

Анотація. У статті розглядається сучасний розвиток малого бізнесу в Україні, зокрема його регіональна орієнтація, обґрунтовується місце малого бізнесу в регіональній економіці, акцент зроблено на дослідженні малого бізнесу крізь призму відтворювального процесу та механізму управління регіональною економікою.

Ключові слова: малий бізнес, регіональна економіка, відтворювальний процес.

Summary. In the article the development of modern small business in Ukraine is out, including its regional orientation, the place of small businesses in the regional economy, is the emphasis on the research of small business through the prism of the reproductive process and the mechanism of riling of regional economies has done.

Key words: small business, regional economics, reproductive process.

П’ятак Ігор Володимирович, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасна стратегія ціноутворення в Україні.

І. В. П’ятак РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ / І. В. П’ятак //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.124—126.

Файл статьи: