СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор: 
Волохова І. С.

УДК 336.1:352

Анотація. У статті досліджуються недоліки фінансової діяльності органів місцевого самоврядування у централізованій системі публічних фінансів України. Обґрунтовується необхідність залучення населення до вирішення місцевих справ. Автор доводить, що соціальна мобілізація є основною умовою для забезпечення ефективної фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, фінансова діяльність, соціальна мобілізація.

Summary. In the article the lacks of financial activity of organs of local self-government are probed in the centralized system of public finances of Ukraine. The necessity of bringing in of population is grounded to the decision of local businesses. An author proves that social mobilization is a basic condition for the sake of providing of effective financial activity of organs of local self-government.

Key words: local self-government, financial activity, social mobilization.

Волохова Ірина Семенівна, доцент кафедри фінансів Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент. 65055, м. Одеса, вул. Хуторська, 59.

Наукові інтереси: місцеві фінанси, місцеві бюджети, місцеве самоврядування та його фінансова основа, міжбюджетні відносини, доходи та видатки місцевих бюджетів.

І. С. Волохова СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ / І. С. Волохова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.127—131.

Файл статьи: