СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Автор: 
Заболотня К. О.

УДК 519.856

 

Анотація. У статті розглянуті процес управління запасами й стохастична модель підприємства торгівлі, яка може застосовуватися для прогнозування рівня запасів товару, враховуючи його імовірнісний характер.

Ключові слова: управління запасами, товар, попит, витрати, стратегія управління, детермінована модель, стохастична модель, імовірність.

Summary. This article describes the process of inventory management and a stochastic model of trading enterprises, which can be used to predict the level of stocks of goods, due to its probabilistic nature.

Key words: іnventory management, product demand, costs, management strategy, deterministic model, stochastic model, the probability.

Заболотня Катерина Олександрівна, ассистент кафедри математики та математичних методів в економіці Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: застосування математичних методів і моделей при вивченні проблем і перспектив розвитку підприємств.

Заболотня К. О. СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ / К. О. Заболотня //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.61—64.

Файл статьи: