ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Сільченко І. А.

УДК 658.15

Анотація: Стаття присвячена науково-теоретичним основам інноваційної діяльності підприємств. Наведені основні поняття, пов’язані з інноваційною діяльністю, концепція інновацій, приоритетні напрямки інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновація, новація, нововведення, ефективність інноваційної діяльності, інноваційний потенціал, інноваційний кластер.

Summary. The article is dedicated to scientific theoretical bases of innovative activity of enterprises. In the articles resulted basic conceptsare related to innovative activity, conception of innovations, priority directions of innovative activity.

Key words: innovation, novation, innovation, efficiency of innovative activity, innovative potential, innovative cluster.

Сільченко Ірина Анатоліївна, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація інноваційної діяльності підприємства.

І. А. Сільченко ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ /І. А. Сільченко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.112—115.

Файл статьи: